top

Indkaldelse til generalforsamling 2020

.

.

.

Der Indkaldes til ordinær generalforsamling i Falster Golfklubs Dameklub, den 20. oktober kl. 18.00

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

  1. valg af dirigent
  2. valg af stemmetællere
  3. bestyrelsens beretning
  4. regnskab
  5. indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen
  6. fastsættelse af kontingent
  7. valg

På valg er:
Susanne, der ikke modtager genvalg og
Gitte, der ikke modtager genvalg

  1. eventuelt

Af hensyn til spisning, skal telmelding være formanden i hænde senest, den 18. oktober

på bestyrlsens vegne

Mette Holm