top

 

Dagsorden

Dagsorden til onsdag den 08. februar 2023

 1. Forårs- og efterårsprogram
 2. Økonomi
 3. Præmier
 4. Klubbens sponsorer
 5. Klubbens hjemmeside
 6. Privatlivspolitik
 7. Golfbox
 8. Venskabsmatcher
 9. Egne matcher
 10. Fællesspisning
 11. Eventuelt Alle
 12. næste møde Alle


Dagsorden til torsdag den 27.10.2022

1.  Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmer.

7.Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er Karen Døssing og Hanne Tvangsø, begge modtager genvalg 

 8. Valg af revisor

 9. eventuelt


Dagsorden til mødet 25. aug. 2022 kl. 14:00 i klubhuset

1. Klubbens almene tilstand
2. Økonomi
3. Hjemmeside
4. MDS
5. Generalforsamling
6. Evt
7. Næste møde.


Bestyrelsesmøde onsdag den 13.juli 2022.

Sted: Hos Henning

Tid: kl. 10.00 til ca. kl. 13.30

 1. Gennemgang af referat fra forrige m øde, Henning
 2. Ændring af dame/herre række til a / B række, Torben
 3. Økonomi, Torben
 4. sponsorpræmier, Henning
 5. efterår / vinter, Henning
 6. Eventuelt, Alle
 7. næste møde, Alle


Bestyrelsesmøde onsdag den 09. februar 2022.

Sted: Hos Hanne

Tid: kl. 10.00 til ca. kl. 13.30

 1. Velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer Henning
 2. Forårs- og efterårsprogram Henning
 3. Klubbens drift Henning
 4. Økonomi Torben
 5. Præmier Henning
 6. Klubbens sponsorer Henning
 7. Klubbens hjemmeside, sikkerhed, fotos, inputs og lign Ivy
 8. Venskabsmatcher Henning
 9. Matcher Henning
 10. Venskabsklubber Henning
 11. Greens Hanne
 12. Eventuelt Alle
 13. næste møde Alle


Bestyrelsesmøde torsdag den 07. oktober 2021.

Sted: Klubben

Tid: ca.kl. 13.30 til ca. kl. 15.30

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde, Alle
 2. Økonomi + budget frem til 1. april 2022, Finn
 3. Nye bestyrelsesmedlemmer,  Alle
 4. Klubbens hjemmeside, fotos, inputs og lign, Jørgen
 5. Venskabsmatcher, Henning
 6. Vintergolf, Jørgen
 7. Generalforsamling, Henning
 8. Julefrokost, Alle
 9. Eventuelt, Alle
 10. Næste møde,  Alle


Bestyrelsesmøde onsdag den 22. juli 2021.

Sted: Klubben

Tid: ca.kl. 13.30 til ca. kl. 15.30

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde, Alle
 2. Økonomi, Finn
 3. Nye bestyrelsesmedlemmer, Henning
 4. Venskabsmatcher, Henning
 5. efterårsplan,  Jørgen
 6. fællesspisninger efterår, Hanne/Karen
 7. sommertur,  Jørgen
 8. gavekort til bistro og protræner, Henning
 9. greenpassere,  Hanne
 10. Eventuelt, Alle
næste møde Alle


Bestyrelsesmøde onsdag den 28. april 2021.

Sted: Hos Karen, Rosenvænget 6, Vordingborg

Tid: 12 til ca. kl 15

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde Alle
 2. Økonomi Finn
 3. Nye medlemmer?? Henning
 4. Venskabsmatcher Henning
 5. efterårs plan Jørgen
 6. fællesspisninger Henning
 7. sommertur Jørgen
 8. sponsorer Jørgen
 9. gavekort til bistro og protræner Alle
 10. greenpassere Hanne
 11. Nye medlemmer til bestyrelse Alle
 12. Eventuelt Alle
 13. næste møde


Bestyrelsesmøde torsdag den 15. oktober 2020.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 14.00 – 16.00 (efter fællesspisning)

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde Alle
 2. Økonomi Finn
 3. Generalforsamling Henning
 4. reviderede sider til hjemmesiden Jørgen
 5. Emner til 3 pokaler Jørgen
 6. Julefrokost Henning
 7. sommertur, ideer til næste år Jørgen
 8. vin til greenpassere Hanne
 9. Handicapregulering, hvad sker der i det nye år. Henning
 10. evaluering af fællesspisning 1 gang pr måned Kitty
 11. evaluering af efterårsprogrammet Alle
 12. Vintergolf Henning
 13. Næste års program Alle
 14. Eventuelt Alle
 15. næste møde


Bestyrelsesmøde torsdag den 20. august 2020

Sted: Mødelokalet i golfklubben

Tid: kl. 13.30 – 15.00

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde alle
 2. Hjemmeside- Er der behov for ændringer? Henning
 3. Økonomi / medlemstal/nye medlemmer Finn
 4. opfølgning Næstvedtur Jørgen
 5. venskabsmatcher 2021 Henning
 6. vagter/udkald efteråret 2020 Henning
 7. generalforsamling 2020 Henning
 8. Eventuelt Alle
 9. Næste møde


Bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2020
Sted: Mødelokalet i golfklubben
Tid: kl. 10.00-12.001. 

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde alle
 2. Corona tider – fremover? Henning
 3. Økonomi / medlemstal Finn
 4. Program for 2020 revideret Jørgen
 5. Sommerturen 2020 Jørgen
 6. Åben seniordag Henning
 7. Venskabsmatcher Henning
 8. Medlemmernes arbejdsindsats / greens Hanne 
 9. Eventuelt Alle


Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2020

Sted: Hos Henning: Bøstrupvej 3, Nørre Alslev

Tid: kl. 10.00-13.30

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde alle
 2. Økonomi Finn
 3. Program for 2020 Jørgen
 4. Åbningsmatch 02/04-2020 Henning
 5. Præmieliste/sponsorer Jørgen
 6. Sommerturen 2020 Jørgen
 7. Venskabsmatcher Henning
 8. Venskabsklubber/præmier Henning
 9. Nærmest hul-præmier Jørgen
 10. Hvordan motiverer vi seniorklubbens medlemmer til at deltage i fællesopgaver i Falster Golfklub Henning
 11. Eventuelt Alle


Bestyrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 14.00 – 16.30 (efter fællesspisning)

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde Alle
 2. Økonomi Finn
 3. Generalforsamling Alle
 4. Kontingent 2020 Alle
 5. Manglende suppleant Alle
 6. Julefrokost pokaler o.l. Henning
 7. Evaluering af sommertur, ideer til næste år Jørgen
 8. Venskabsmatcher evaluering Alle
 9. Handicapregulering, hvornår/hvornår ikke Henning
 10. Evaluering af åben seniordag, skal vi fortsætte? Alle
 11. Evaluering af MDS Alle
 12. Evaluering af fællesspisning 1 gang pr måned Kitty
 13. Evaluering af efterårsprogrammet Alle
 14. Vintergolf Henning
 15. Næste års programmer Alle
 16. Eventuelt Alle
 17. Næste møde


Bestyrelsesmøde torsdag, den 8. august 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 14.00 – varighed ca 2 timer

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde Alle
 2. Økonomi Finn
 3. Åben seniordag Henning
 4. Venskabsmatch med Halsted Henning
 5. Sommertur Jørgen
 6. MDS dag Henning
 7. Manglende suppleant Alle
 8. 9 huller turnering Henning
 9. Forkerte scorekort, Status Henning
 10. Golfbox: Status OOM Henning
 11. Eventuelt Alle
 12. næste møde


Bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2019.

Sted: KlubhusetTid: ca kl. 11.00-13.00

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde Alle
 2. Økonomi Finn
 3. Program for efteråret 2019 Jørgen
 4. Forårsafslutning 4/7 – 2019 Henning
 5. Sommertur Jørgen
 6. Fællesspisning torsdage ???? Henning
 7. Opfølgning på venskabsmatcher Alle
 8. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte Henning
 9. Forkerte scorekort, hvad gør vi? Jørgen
 10. Golfbox: er der flere muligheder vi ikke udnytter? Henning
 11. Evt. kontingentforhøjelse Jørgen
 12. Eventuelt Alle
 13. Næste møde

  Efter mødet deltager vi i fællesspisning med de øvrige medlemmer.
  Hvis vi mod forventning ikke er færdige genoptages mødet efter spisningen.


Bestyrelsesmøde torsdag den 14. februar 2019.
Sted: Hos Finn.
Tid: kl. 10.00-13.001. 

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde alle
 2. Økonomi Finn
 3. Program for 2019 Henning/Jørgen
 4. Bistro mad om torsdagene? Kitty
 5. Åbningsmatch 4/4-2019 Henning
 6. Præmieliste/sponsorer Jørgen
 7. Sommerturen Jørgen
 8. Venskabsmatcher Henning
 9. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte? Henning
 10. Venskabsklubber/præmier Jørgen
 11. Klubbens tilstand Henning
 12. Nærmest hul-præmier Jørgen
 13. Eventuelt Alle

Bestyrelsen besluttede på første møde den 1. november 2018, at offentliggøre dagsorden og referater.


Bestyrelsesmøde torsdag den 1. november 2018 efter spil i klubhuset.

 1. Konstituering og fordeling af bestyrelsesposter.
 2. Bemærkninger til sidste referat fra 13. september 2018 vedlægges
 3. Økonomi.
 4. Planlægning af sommerprogrammet for 2019. Lille foreløbigt udkast vedlægges. Principielt skal vi have færre/flere eller det samme antal arrangementer med spisning? Forslag til udflugt til Ledreborg i foråret? Amerikansk lotteri til åbningsmatch i april 2019, herunder auktioner af forskellige gaver/donationer fra medlemmerne.
 5. Arbejdsopgaver/fordeling i seniorklubben, herunder TO DO lister!
 6. Præmieliste vedlægges.
 7. Videre drøftelse af sommertur 2019?
 8. Hulspil 2018 og 2019.
 9. Planlægning af julefrokost. Hvem gør hvad? – Uddeling af seniorklubbens statuetter for 2018: ”VICTOR” – ”BØRGE” – ”OSCAR” Specielt forslag til ”VICTOR” bedes man tænke over.
 10. Reservering af seniorklubbens tider i hele 2019.
 11. Eventuelt + fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.


 

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub