top

 

FGK Amatør Elite

Aktiviteter.

Fast træningsdag m.m.

Spillere kan tilmelde sig fast træning på 2 hold henholdsvis mandag og onsdage kl. 17.30 til 18.30, hvor der trænes fokuseret på de ting som vores protræner Rune instruerer i. Rune bestemmer, hvor mange til hvert hold. Der er mødepligt for de spillere, som har meldt sig til den faste træning.

Efter 18.30 er der fri træning eller socialt samvær. Der arrangeres også forskellige former for turneringer, som f.eks. Par3-bane-turneringer, Short Game konkurrencer eller 9 hullers turnering, hvor alle i truppen kan deltage. 

Det er vigtigt at alle bliver en del af det sociale sammenhold og får trænet ens svage sider med målet om at blive en bedre golfspiller.

Clinics med Pro Rune Olsen

Clinic arrangeres efter behov af vores Pro Rune Olsen – ca. 1 times varighed, hvor max 6 spillere kan deltage.

Personlig feed back fra Pro Rune Olsen

Pro Rune Olsen vil sammen med den enkelte spiller hjælpe til med at sammensætte et træningsprogram, som kan styrke spillerens svage sider og udvikle spillerens stabilitet på sigt efterhånden som Rune lærer spilleren at kende.

Rune giver rabat på enkeltlektioner af spillere i truppen.

De spillere, som kan, afleverer hvert år et træningsprogram til Rune, når sæsonen går i gang. Efter sæsonen afleverer de spillere som kan, deres egen evaluering af fremgang til Rune.

Forårstræning

Truppen arrangerer en træningsweekend i april for alle truppens spillere.

I 2017 forventes træning og spil at foregå på Sydsjællands golfklub

Træningen er en opstart på træningssæsonen, så spillerne bliver klar til første kampweekend. Der trænes og spilles 2 runder golf på weekenden. 

Weekendtræningen skal også bruges på at styrke det sociale sammenhold i truppen.

Eliteturnering

FGK Elite turneringer er turneringer, som FGK Elite selv opretter og spiller løbende over hver uge i sæsonen. Der oprettes dog kun turneringer, hvis der tilmeldes og indberettes minimum 2 spilleres scores fra samme teested på samme bane i den pågældende uge. Så der kan spilles flere baner i samme uge.

Spilleformat: Slagspil brutto efter handicap.

Kun truppens faste spillere og reserver kan indlevere scores.

Scores afleveres med underskrifter (husk også markørens) til Svend Allan Pedersen eller mærket  ”Elitetruppen” i klubbens postkasse. 

Klubbens arbejdsdag

Truppen deltager med så mange som muligt i klubbens arbejdsdage.

Spillermøde

Truppen afholder to-tre spillermøder om året – efter behov.

Facebook

Truppen har sin egen lukkede facebookgruppe, hvor alle medlemmer af truppen samt udvalgte supportere bliver inviteret til at være med. Her bliver der løbende koordineret en masse aktiviteter, bl.a. Eliteturneringer.

Swedish Masters

Truppen arrangerer hvert år en afslutningstur i september op til vores hussponsors (Finn Switzer Haagensen) feriehus i Skyrup, Sverige. Det er en tur vi har arrangeret i flere år og det bliver altid en rigtig hyggelig tur med en masse socialt samvær og golfspil. Fredag er udrejsedag, hvor vi normalt spiller en træningsrunde på vej derop. Lørdag og søndag er der matcher med efterfølgende præmieoverrækkelse.

Der overvejes dog løbende over sæsonen andre ture/arrangementer også.  

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub