top

 

Manneklubben


Generalforsamling 2023.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
5. Behandling af forslag fra medlemmerne
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt.
Ad. pkt. 6. På valg er Jørn Andersen.  Bjarne Bill Jensen. ( er villige til genvalg).
Ad. pkt. 7. på valg er Hans Otto Kristiansen. Er villig til genvalg
Efter generalforsamlingen er manneklubben vært ved den traditionelle middag.
Drikkevarer er for egen regning.
Sommerturneringens præmier – eclectic og pokalen til årets Manneklub mester
uddeles efter middagen, der efterfølges af socialt samvær.
Tilmeldingen til cross country og generalforsamlingen skal ske på golfbox.

Foreslag fra medlemmer skal sende til bestyrelsen senest tirsdag ugen før.  


Kl. 12 spilles der Cross Country med gunstart. pris 50 kr.

Tilmelding til generalforsamling og spil skal ske på Golfbox .


 

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub