top

Der Indkaldes til ordinær generalforsamling i Falster Golfklubs Dameklub, den 20. oktober kl. 18.00Dagsorden for den ordinære generalforsamling

  1. valg af dirigent
  2. valg af stemmetællere
  3. bestyrelsens beretning
  4. regnskab
  5. indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen
  6. fastsættelse af kontingent
  7. valg
På valg er:
Susanne, der ikke modtager genvalg og
Gitte, der ikke modtager genvalg
  1. eventuelt
Af hensyn til spisning, skal telmelding være formanden i hænde senest, den 18. oktober

På bestyrlsens vegne

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2022 Falster Golfklub