top

Dameklubben Falster Golfklub Generalforsamling 20/10 2020

15 deltog i dagens spil, 13 stemmeberettigede deltog i Generalforsamlingen.
Der er 25 medlemmer i Dameklubben.

Ad 1. Helle blev valgt til ordstyrer
Ad 2 Hanne som stemmetæller
Ad 3 Formanden Mette berettede om året der er gået præget af corona og aflyst dametur. Vi var vært for MDS match, som seniorklubben vandt. Venskabsmatch for dameklubberne på Lolland Falster som vi vandt. Fuglen kan ses i Glasmontren i klubhuset.

Ad 4. Regnskabet blev godkendt, egen kapitalen er nu på 20465,61kr Susanne har med stor omhu ført regnskabet med stor tak til hende. Vi blev enige om at bringe egen kapitalen ned på et passende niveau F.eks 7500kr svarende til antal medlemmer eller tage 1 år uden kontingent. Her blev også talt om de stigende Bankgebyrer. MobilePay konto er en mulig løsning.

Ad 5 Der er ingen indkomne forslag.

Ad 6 Fastsættelse af kontingent 300kr blev enstemmigt vedtaget.
Ad 7. På valg er Susanne og Gitte som ikke ønskede genvalg. Birgitte og Birthe stillede op og blev enstemmigt valgt. Vibeke blev valgt som Suppleant for 1 år.

Stor tak 💐til Gitte og Susanne for deres mangeårige arbejde for Dameklubben Vi glæder os til samarbejdet med de nye medlemmer i bestyrelsen.Mette indkalder til konstituering indenfor ?

Ad.evt. Blomster til de afgående bestyrelses medlemmer er desværre gået i vasken, det råder vi snarest bod på.
Der blev stillet forslag om flere besøg i lokale klubber og fælles frokost, især Marielyst er efterspurgt.Høstmatch er også et ønske.
Mht. kommunikation blev mail foretrukket som kommunikationsvej. FB er en privat gruppe. Hjemmesiden er offentligt tilgængelig.

Der blev nynnet Damernes slagsang😷

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2022 Falster Golfklub