top

Referat af bestyrelsesmøde 28 februar 2022

TIL STEDE: Birgitte, Ina, Birthe og Susanne. 

REFERENT: Susanne 

MATCHKALENDEREN. Godkendt, Ina lægger den op på hjemmesiden.


HJEMMESIDEN. Er ajourført. Birthe ændrer resultatlisten med de rigtige datoer
POINTS TIL SAMMENTÆLLING. Udregningsmodellen står på resultatlisten. Hallington: points - 36 Slagspil :72 + sph + 36 - antal slag.

INFOMØDE: Susanne skriver et forslag til invitation, og sender det til alle. Når det er justeret og godkendt sendes det til Brinnie. Hun bedes om at sende det til alle damer i golfklubben.

GOLFBOX. Susanne og Birgitte har været til undervisning i GolfBox. Ture tilmeldes i GolfBox .Eventuelt kan vi næste år gøre indberetning af scores nemmere ved, at man tilmelder sig alle spilledage i GolfBox. I år sender vi breve via GolfBox. Men der sendes ikke reminder om tilmelding til de forskellige arrangementer.

UDFLUGTER. Susanne skriver om de to udflugter og sender til Ina. Birthe skriver om Korsør og sender ligeledes til Ina, der lægger op på hjemmesiden. 

NÆSTE MØDE : 7/3 kl.19 i klubben. Her rydder vi op og samler op inden infomødet, der er den 22/3. PUNKTER TIL NÆSTE MØDE: Hvem siger hvad på infomødet. Forplejning til infomødet. Indkøb af præmier til hele året. Næste møde.

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2022 Falster Golfklub