top

bestyrelsesmøde 22 marts

Til stede: Birgitte, Mette, Ina og Susanne.

 1. Præmier Mette og Birgitte laver et overslag over antallet af præmier for året. Herefter lægger vi et præmiebudget.Hvis der dukker mange præmier fra sponsorer op,er der bare sparet tilsvarende på vores præmiebudget. Vi skal desuden beslutte om, der skal være både 1. og 2. præmie til månedens spiller. Susanne udgår af præmieudvalget.
 2. Budget. På næste møde lægger vi et budget for året.
 3. Mail om spisning og udflugter Susanne vil gerne skrive disse og udgår derfor af præmieudvalget.Der sendes en mail pr. arrangement ca.14 dage før.
 4. Aftaler
  1. (Birthe og ) Mette opretter de forskellige arrangementer( spisning og udflugter) i GolfBox
  2. Mette sørger for at spærre tider alle tirsdage( Brinnie)
  3. 1.spisning er 19/4
  4. På infoaftenen blev der forespurgt om damer, der kun er på besøg i dameklubben fortsat skal betale 30 kr. pr. gang.Dette drøfter vi på næste møde.
 5. Næste møde er den 11/4 kl. 19 i klubben

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2022 Falster Golfklub