top

 

Generalforsamling 27. okt 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
Torsdag den 27. oktober 2022 i Hesteomgangen
Falster golfklub efter spil (ca. kl. 12.30)
DAGSORDEN
  • Valg af dirigent
  • Formandsberetning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • fastsættelse af kontingent
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Forslag fra medlemmer
  • Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er: Karen Døssing og Hanne Tvangsø, begge modtager genvalg
  • Valg af revisor
  • Eventuelt


 

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub