top

 

Generalforsamling 06-10-2021

Hermed indkaldes til generalforsamling i FGK`s Seniorklub Torsdag den 28. oktober  2021 ca. kl. 12.30 efter spil. Dagsorden:  

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor
  8. Valg af suppleant
  9. Eventuelt

Ad punkt 5. Forslag meddeles skriftligt/eller mail til Jørgen Laulund, gjlaulund@oncable.dk - senest den 14. oktober 2021. Dagen starter kl. 9.30 (udkald starter kl. 9.15) med 9 huller Norsk Stableford. Efter generalforsamlingen serveres der traditionen tro

                         Flæskesteg ”med det hele” og kaffe.

Pris medlemmer : GRATIS   Husk tilmelding til spisning senest den 22. oktober 2020. Du er velkommen til generalforsamling/og spisning - selv om du ikke har spillet. Skriv dig på listen i Seniorklubbens mappe, eller send en mail til Henning på:  pausefisken@hotmail.com  


 

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub