top

 

Manneklubben

 

Herunder finder du info om klubben- bestyrelsen- vedtægter- sommerprogrammet og medlemsliste.


Om klubben.

MANNEKLUBBEN er stiftet den 16. april 1994 med ganske få medlemmer og er siden vokset til nu mere end 60 medlemmer.Klubbens formål er at give mandlige medlemmer i Falster Golf Klub mulighed for én gang om ugen at spille golf under turnerings mæssige betingelser for at øge det venskabelige, sociale samvær spillerne imellem, hvilket også skal fremmes gennem udflugter, fællesspisninger o.lign. 

Ethvert medlem af Falster Golfklub, der er fyldt 18 år, kan optages som medlem. Kontingent for 2020 er 350 kr. er gældende for 1 år  og sker ved henvendelse til MANNEKLUBBENs bestyrelse eller ved at møde op en onsdag i klubhuset. Såvel begynderen som den erfarne golfspiller er meget velkommen. Ingen spiller har således forrang for andre på grund af sit handicapniveau.

MANNEKLUBBEN spiller hver onsdag året rundt. I perioden fra 1. april til 31. oktober primært med start kl.12:00 og kl.16:00. I vintersæsonen er mødetidspunktet kl.11:00.For at sikre det venskabelige og sociale samvær trækkes der lod om startrækkefølge og boldens sammensætning. Hvert medlem lærer derfor hurtigt andre medlemmer at kende og kan føle sig hjemme fra første dag.

Resultaterne på de onsdage, hvor der spilles på egen bane, indgår i en løbende opsummering af points (”Sommerturneringen”), der præmieres ved sæsonens afslutning.Mannemester er den spiller der ved årets afslutning i A rækken har flest point. Nr.1 i B rækken præmieres på samme måde som A rækken dog tilfalder vandrepokalen A rækken.

Desuden spilles der hvert år en ”3-Ø turnering” mod Maribo Sø Golf Klub og Møns Golf Klub på deres baner, ligesom de besøger os.Vi spiller også mod Storstrømmen Golf Klub én gang om året, skiftevis på deres og vores bane, i den såkaldte ”Ove Lind Turnering”.Normalt arrangerer MANNEKLUBBEN årligt en 2-dages tur – samt en éndagstur – fortrinsvis til en bane på Sjælland. 

Der uddeles flotte præmier til de bedst placerede i disse turneringer. Der spilles en særlig turnering i forbindelse med klubbens fødselsdag (Årsdagsturneringen) medio april, der afsluttes med fælles middag og præmieuddeling.

Sommersæsonen afsluttes med generalforsamling (om vejret tillader det indledt med en generalforsamlingsturnering) og fælles spisning
I månederne november-marts spilles en vinterturnering med præmier hver onsdag, og ved spil til vintergreens opsamles de bedste resultater fra hvert hul for hver spiller i en eclectic-statistik, og de bedste præmieres ved udgangen af vintersæsonen.


Bestyrelsen

 

Formand.

Knud Holm.
Tlf .51371046
Email. mekn.holm@rudekuvert.dk

 

 

Næstfmd.

Ove M.Nielsen
Tlf.22781699
Email. moller@nyraad.net

 


Kasserer. 

 Jørn Andersen
Tlf. 40879511

Konto nr.6220-1104551
E.mail: jorn.ilse@mail.dk
 

 

Sekretær. 

Poul Mortensen
Tlf. 61 78 6974

Email. poul.nyraad@gmail.com 

 


Program for 2020

Her finder du programmet for 2020
Ændringer kan forekomme.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål til manneklubben er du velkommen til at skrive til Poul Mortensen.
poul.nyraad@gmail.com
Eller tlf. 61786974
Du kan se nyheder her.