top

 

Manneklubben


Generalforsamling 2018.

Formandens beretning kan læses her.   Beretning

 Referat.

Ove M. Nielsen blev  valgt til dirigent.

Formanden fremlagde beretningen som blev enstemmig vedtaget.

Kasseren fremlagde regnskabet som viste et lille underskud på ca.5000 kr.
underskudet  var mindre end budgeteret. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Forslaget fra bestyrelsen til vedtægts ændringer blev enstemmigt vedtaget (se vedtægter)

På valg var Knud Holm og Poul Mortensen. Blev genvalgt uden modkandidater.
Jørn Andersen blev valgt til kassere da Bent Jungersen som planlagt trådte ud af bestyrelsen.

Hans Otto Kristiansen blev valgt som revisor.

Under eventuelt fortalte Leif Jensen at det var hans sidste år i bestyrelsen.