top

 

Dameklubben

 

Herunder finder du info om klubben - bestyrelsen - sommerprogrammet - vedtægter.


Dameklubben i Falster Golf Klub (klub nr. 106 i DGU) er en klub-i-klubben der optager alle kvindelige medlemmer i FGK med et handicap på max. 54.

Dameklubben har fast spilledag om tirsdagen, og det ”officielle” turneringsprogram dækker perioden april-september, hvor sommerturneringen starter i begyndelsn af maj og slutter ultimo september. Spil udenfor denne periode er muligt, men indgår ikke i dameklubbens turneringsprogram. 
Se iøvrigt turneringsprogram og propositioner. Medio marts afholdes hvert år en informationsaften i klubhuset. Indkaldelse hertil sker ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden.
På informationsmødet præsenteres den kommende sæsons program og bestyrelsens forslag til udflugter. Der serveres et lettere traktement på klubbens regning. 

Generalforsamlingen afholdes i begyndelsen af oktober, hvor der foretages bestyrelsesvalg og kontingentet for næste sæson fastlægges.

Kontingentet udgør for 2020 kr. 300,-. Kontingentet betales ved overførsel til klubbens bankkonto. Reg. 2650 konto 8127160415, hvor alle betalinger der vedrører dameklubben bedes indbetalt..

Kontonummer oplyses på informations mødet eller ved henvendelse til kasserer/formand. Kontingent forfalder til betaling inden 10. April. 

Gæster er velkomne til at deltage i Dameklubbens turneringer. Det koster kr. 30,- pr. gang og gæster kan ikke vinde præmier. Dette gælder dog ikke for enkelte åbne turneringer, der arrangeres af Dameklubben. 

Dameklubben arrangerer hvert år en udflugt med en eller to overnatninger.

Udflugten kan gå til danske eller udenlandske baner. Der laves separat program for denne udflugt. Udflugter er kun for medlemmer.

Et par gange i sæsonen arrangeres der éndags udflugter til baner i nærheden. 

Venskabsturneringer Specialturneringer. I august deltager dameklubbens medlemmer i klubberne-i-klubbens turnering, hvor der er udsat en vandrepokal til den bedste klub-i-klubben i FGK. 

Selvom du går på arbejde er det mulighed at være med i dameklubben.

Vi er en mindre gruppe som mødes kl. 15 og går 18 huller. Vi omtales "eftermiddags damerne" vi anvender Whatsapp og aftaler forud for dagen hvem der kommer, så man står aldrig alene. 


Bestyrelsen i Dameklubben

Formand
Mette Holm
tlf.40365417
E-mail: tryk her

Næstformand og Kasserer 
Ina Schiermacher
tlf. 41761552

Reg. 2650

konto 8127160415

E-mail: tryk her

Bestyrelsen
  Charlotte Neubauer
tlf. 30230264
E-mail: tryk her

 

Bestyrelsen
  Birthe Nymand Andersen
tlf. 22150131
E-mail: tryk her

Bestyrelsen
  Birgitte Pedersen
tlf. 20894220
E-mail: tryk her

Suppleant
Vibeke Ibsen
tlf. 23361354
E-mail: tryk her

Bestyrelsen 2021 - fra venstre: Birthe, Ina, Charlotte, Mette og Birgitte


Sommerprogrammet 2020

Her finder du sommerprogrammet for 2020. Der tages forbehold for ændringer.


Vedtægter for dameklubben


BIllede galleri

Kontakt

Dameklubben
Mette Holm
tlf. 40365417
mekn.holm@rudekuvert.dk