top

 

Dameklubben

 

Herunder finder du info om klubben - bestyrelsen - sommerprogrammet - vedtægter.


Dameklubben i Falster Golf Klub (klub nr. 106 i DGU) er en klub-i-klubben der optager alle kvindelige medlemmer i FGK med et handicap på max. 54.

Dameklubben har fast spilledag om tirsdagen, og det ”officielle” turneringsprogram dækker perioden april-september, hvor sommerturneringen starter i begyndelsn af maj og slutter ultimo september. Spil udenfor denne periode er muligt, men indgår ikke i dameklubbens turneringsprogram. 
Se iøvrigt turneringsprogram og propositioner. Medio marts afholdes hvert år en informationsaften i klubhuset. Indkaldelse hertil sker ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden.
På informationsmødet præsenteres den kommende sæsons program og bestyrelsens forslag til udflugter. Der serveres et lettere traktement på klubbens regning. 

Generalforsamlingen afholdes i begyndelsen af oktober, hvor der foretages bestyrelsesvalg og kontingentet for næste sæson fastlægges.

Kontingentet udgør for 2018 kr. 300,-. Kontingentet betales ved overførsel til klubbens bankkonto. Reg. 2650 konto 8127160415, hvor alle betalinger der vedrører dameklubben bedes indbetalt..

Kontonummer oplyses på informationsmødet eller ved henvendelse til kasserer/formand. Kontingent forfalder til betaling inden 1. maj. 

Gæster er velkomne til at deltage i Dameklubbens turneringer. Det koster kr. 30,- pr. gang og gæster kan ikke vinde præmier. Dette gælder dog ikke for enkelte åbne turneringer, der arrangeres af Dameklubben. 

Dameklubben arrangerer hvert år en udflugt med en eller to overnatninger.

Udflugten kan gå til danske eller udenlandske baner. Der laves separat program for denne udflugt. Udflugter er kun for medlemmer.

Et par gange i sæsonen arrangeres der éndagsudflugter til baner i nærheden. 

Venskabsturneringer Specialturneringer. I august deltager dameklubbens medlemmer i klubberne-i-klubbens turnering, hvor der er udsat en vandrepokal til den bedste klub-i-klubben i FGK. 

Selvom du går på arbejde er det mulighed at være med i dameklubben.

Vi er en mindre gruppe som mødes kl. 15 og går 18 huller. Vi omtales "eftermiddags damerne" vi anvender Whatsapp og aftaler forud for dagen hvem der kommer, så man står aldrig alene. 


Bestyrelsen i Dameklubben

Formand
Gitte Haagensen  
tlf. 24253583  
 mail: g.haagensen@hotmail.com

Næstformand
Kirsten Weiss
tlf. 20478421
mail: 2xweiss@privat.dk

 

Kasserer
Susanne Olsen
tlf. 31311279
mail: sjo@oliebranchen.dk
Reg. 2650 konto 8127160415  

Sekretær
Oda Weltz
tlf. 21941998
mail: o-weltz@pc.dk

 Bestyrelsen
  Charlotte Neubauer
tlf. 30230264
mail: charlotte@din-neurolog.dk

Suppleant
Maria Strandby
tlf. 28459160
mail: mastfr@gmail.com


Sommerprogrammet 2018

Her finder du sommerprogrammet for 2018. Der tages forbehold for ændringer.

Forventes færdig i løbet af februar.


Vedtægter for dameklubben


BIllede galleri

Kontakt

Dameklubben
Gitte Haagensen
tlf. 24253583
g.haagensen@hotmail.com

Du kan også bruge formularen til højre.
Du kan se nyheder her.