top

 

Medlemstyper 2019

Fuldt medlemskab
Kontingent opkræves halvårligt 1. juli og 1. januar.
Senior: 2 x kr. 3.000,- Alder: 26 år.
Ung senior:  2 x kr. 1.000,- Alder: 19 - 25 år / incl. træning.
Junior: 2 x kr. 600,- Alder: 0 - 18 år / incl. træning.
Fri benyttelse af 18 hullers bane (Stor bane).
Fri benyttelse af par 3 banen "Pay & Play".
Fri benyttelse af træningsfaciliteter incl. bolde.
Adgang til rabatordninger samt greenfee samarbejde 
med andre golfklubber.
Stemmeret.
Almindeligt DGU-kort.

Flex Medlemskab (Indskrænkede rettigheder)
Kontingent opkræves årligt 1. januar.
Kr. 1.200,- 
Benyttelse af egen 18 hullers bane (Stor bane) mod betaling af fuld
greenfee.
Fri benyttelse af par 3 banen "Pay & Play".
Træningsfaciliteter.
Stemmeret.
Flex DGU kort

Long Distance
Kontingent opkræves halvårligt  1. juli og 1. januar.
Kr. 1.800,-
Fri benyttelse af 18 hullers bane (Stor bane).
Fri benyttelse af par 3 banen "Pay & Play".
Fri benyttelse af træningsfaciliteter incl. bolde.
Adgang til rabatordninger samt greenfee samarbejde med
andre golfklubber.
Stemmeret.
Kræver en anden DGU hjemmeklub, hvis man bor i Danmark.

Passivt medlemskab
Kontingent opkræves årligt 1. januar.
Kr. 600,- 
Fri benyttelse af par 3 banen "Pay & Play".
Træningsfaciliteter.

Flex Greenfee Medlemskab (Indskrænkede rettigheder)
Kontingent opkræves årligt 1. januar.
Kr. 2.500 
Benyttelse af egen 18 hullers bane (Stor bane) 6 gange, derefter mod betaling af fuld greenfee. 
Fri benyttelse af par 3 banen "Pay & Play".
Træningsfaciliteter.
Stemmeret.
Flex DGU kort


Greenfeesamarbejde
Falster Golfklub har greenfeesamarbejde med de andre golfklubber på Lolland-Falster, hvor der ydes 50% rabat på en given greenfee.
Falster Golfklub har ligeledes greenfeesamarbejde med Sydsjællands Golfklub, Næsteved Golfklub og Møn Golfklub.

Adgang til rabatordninger
Der ydes 50% rabat til én gæst, der spiller sammen med et medlem af FGK, gældende både for 18 hullers banen (Stor bane) og par 3 banen "Pay & Play".

SGS Selandia Golf
Fuldtidsmedlemmer kan tilkøbe ordningen kr. 975,- og spilleretten gælder alle ugens 7 dage. Ordningen gælder dog ikke i tidsrummet kl. 8.00 - 13.00 på lørdage, søndage og helligdage. 

Brug PBS og spar penge
Tilmeld dig betalingsservice og spar 150 kr. i faktureringsgebyr på dine kontingentopkrævninger. Du kan indmelde dig ved at bruge følgende e-mail:
info@falster-golfklub.dk

Udmeldelse

Udmeldelse og ændring af medlems kategori af klubben kan kun ske med minimum 3 måneders skriftligt varsel til et kvartals udløb. Såfremt indmeldelse ønskes indenfor et tidsrum af et år fra udmeldelses dagen, skal der betales kontingent fra udmeldelses tidspunktet. (Vedtægter  - §3)