top

 

Medlemstyper 2021
Der er ingen indskud i Falster Golfklub

 

Kontingent pr. år

Kontingent
1. halvår (1. januar)

Kontingent
2. halvår (1. juli)

Senior (fra 26 år)

6300,-

3150,-

3150,-

Ung senior (19-25 år)

2000,-

1000,-

1000,-

Junior (0-18 år)

1200,-

600,-

600,-

Flex medlem

1500,-

1500,-

0,-

Flex Greenfee medlem

2800,-

2800,-

0,-

Long distance

3600,-

1800,-

1800,-

Passiv

600,-

600,-

0,-

Medlems fordele

 

Senior

Ung
senior

Junior

Flex medlem

Flex 
Greenfee medlem

Long distance *

Passiv

Fuldtidsmedlem

X

X

X

 

 

 

 

Fri benyttelse af 18 hullers bane

X

X

X

 

 

X

 

Fri benyttelse af par 3 banen "Pay & Play"

X

X

X

X

X

X

X

Fri benyttelse af trænings faciliteter

X

X

X

X

X

X

X

Gratis trænings bolde - få en nøgle (kr. 50,-)

X

X

X

X

X

X

X

Stemmeret

X

X

X

X

X

X

 

Alm. DGU-Kort

X

X

X

 

 

 

Flex DGU kort

 

 

 

X

X

 

 

6 greenfee til FGK 18 hullers bane

 

 

 

 

X

 

 

SGS ordning kan tilkøbes

X

X

X

 

 

 

Fordelskort – Fore. af private golfbaner kan tilkøbes

X

X

X

 

 

X

 

 50 % på greenfee - Halsted, Maribo, Storstrømmen og Marielyst Golfklub

X

X

X

 

 

X

 

100 kroners rabat på greenfee - Møn, Sydsjælland, Næstved og Rønnede Golfklub

X

X

X

 

 

X

 

200 kroners greenfee Herning Golfklub

X

X

X

 

 

X

 

Tag en gæst med til 50 % greenfee

X

X

X

 

 

X

 

Lån en klubbuggy til halv pris.

X

X

X

 

 

X

 

*Kræver en anden DGU hjemmeklub, hvis man bor i Danmark.


Brug PBS og hjælp din klub

Tilmeld dig betalingsservice det vil lette arbejdet for din golfklub. Du kan indmelde dig ved at bruge følgende e-mail:
info@falster-golfklub.dk

Udmeldelse

Udmeldelse og ændring af medlems kategori af klubben kan kun ske med minimum 3 måneders skriftligt varsel til et kvartals udløb. Såfremt indmeldelse ønskes indenfor et tidsrum af et år fra udmeldelses dagen, skal der betales kontingent fra udmeldelses tidspunktet. (Vedtægter  - §3)

Aftal medlemskab

Køb

+ 45 30 89 81 43