top

Referat af bestyrelsesmøde 13 maj 2020

Dagsorden dameklubben bestyrelsesmøder

 1. Godkendelse af referat,

 2. siden sidst

 3. økonomi/medlemsantal

 4. hvordan sikre vi informationsstrømmen

 5. næste fælles arrangement

 6. Fremtid

 7. evt. + næste møde

Referat fra mødet den 13. maj, hos Gitte

 1. Referat skrives og sendes til bestyrelses medlemmer til godkendelse, derefter lægges det op på hjemmesiden.

 2. Damerne har generelt manglet information om starten på sommerturneringen, dette rettes op.

 1. Der er 23 medlemmer der har betalt kontingent.

 2. Mette overtager informationsstrømmen, med Ina som backup.

 3. Charlotte undersøger hos Lars om vores klubhus er en restaurant eller en forening.(forskellige regler, og mulighed for spisning på tirsdag)

 4. Med hensyn til vores spil den 19. maj, kan vi desværre ikke gunstart, så vil der blive udsendt starttider sent mandag aften + information om sandwich.

 1. ønsker og kommentarer til dameklubben modtages gerne send mail elller sms til formanden på mekn.holm@rudekuvert.dk – 40365417 eller næstformanden  ina@schiermacher.net – 41761552

sNæste møde er den 3.juni kl. 19.00 hos Susanne Storstrømsparken 32, 4760 Vordingborg