top

Referat af bestyrelsesmøde 13 august 2020

.

.

.

Referat dameklubbens bestyrelsesmøde den13. aug hos Birthe

  1. siden sidst: vores arrangement, med greensome og mad blev afviklet i godt vejr og med godt humør, der var 13 deltager, heraf, 12 der spillede.
  2. Vi har 25 medlemmer og vores økonomi ser fin ud.
  3. Ingen klager over manglende info.
  4. næste arrangement: MDS – Match, afholdes den 15. sep, kl. 09.00, matchfe, 120 kr. Susanne og Charlotte sender nyhedsbrev ud ang. MDS. Vi mødes kl. 08.00

opgaver som følger:

Alle der har påtaget sig opgaver vedrørende sponsorgaver, melder til Mette om evt. sponsorat, rester af præmierne købes som gavekort til klubben, Charlotte har en lille bæreback, der indgår i præmierne.

Mette tjekker op med Gram Slot og Royal Oak

  1. næste møde den 1. okt. Kl 19.00 Hos Susanne