top

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Falster Golf klubs Dameklub.

Generalforsamlingen finder sted den 19. oktober 2021 kl. 18.00 i klublokalerne på Køllegården, med fælles spisning.

Husk tilmelding via golfbox af hensyn til spisningen.

Inden spilles der Norsk stabelford, kl. 13.00 0g kl. 15.00

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af stemmetællere

3.      Bestyrelsens beretning

4.      Regnskab

5.      Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. oktober på mekn.holm@rudekuvert.dk

6.      Fastsættelse af kontingent

7.      Valg:  på valg er

Charlotte modtager ikke genvalg

Ina modtager genvalg

Mette modtager genvalg

Vibeke

8.      Godt og skidt fra året

9.      Eventuelt

På bestyresens vegne

Mette

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2022 Falster Golfklub