top

Referat af generalforsamling 2021

10 deltog i dagens spil, 15 deltog i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent. Vibeke

2. Valg af stemmetællere.Tanja og Charlotte.

3.Bestyrelsens beretning. Dameklubbens beretning 2021

Så gik der endnu et år, med spil i Falster dameklub.

Der har været flere typer spil på vores sommerspille plan og i de fleste tilfælde er de blevet taget godt i mod.

Vi har i lighed med tidligere år, haft flere udflugter ud af ”huset” her skal nævnes

- en tur til Marielyst, hvor der deltog 12 damer og hvor vi havde mad med fra Brinnie

- og en tur til Korsør, hvor der ligeledes deltog 12 damer, i begge tilfælde havde vi det dejligst spil og ikke at forglemme, vejret var med os

Dameklubbens tur med overnatning, gik i år til Rudkøbing, med spil på henholdsvis Svendborg og Langelands golfbaner, en dejlig tur, hvor der deltog 5 damer fra dameklubben

4.Regnskab blev godkendt. Udgiften til gebyrer er halveret. Egenkapitalen er på 16.072, og bestyrelsen foreslår derfor, at der næste år bruges 5-6000 mere end indtægterne således at egenkapitalen formindskes.

5. Ingen indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 300 kr. Dette vedtages. 

7. Valg.  Charlotte modtager ikke genvalg, da hun fremover ønsker at udføre andre opgaver for klubben.

Bestyrelsen har opfordret Susanne A. til at stille op, denne takker ja og blev enstemmigt valgt.

Vibeke fortsætter som suppleant. 

8. Godt og skidt for året. Godt med forskellige matchformer.

Der er et ønske om, at der trækkes lod hver gang.

Den nye bestyrelse beslutter, om man skal kunne bede om at gå i bold med bestemte medlemmer.

Hvis man ikke vil spille den fastsatte turnering, kan man blot spille alm. stable Ford, men man er så ikke med i sommerturneringen.

Bestyrelsen foreslår at næste års tur med overnatning går til Korsør.

Endagsudflugter, et flertal ønsker at udflugt til Marielyst udgår næste år, bestyrelsen beslutter udflugter til andre klubber i nærområdet.

Charlotte foreslår en tur til Arosa Spahotel, hun vil gerne arrangere.

Hvis andre medlemmer ønsker at arrangere en udflugt, kan man sagtens gøre dette uden om bestyrelsen.

9. Eventuelt. Dameklubben takker Charlotte for hendes store indsats med en buket blomster.

Referent: Susanne A

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2022 Falster Golfklub