top

 

Spilformer

Er et holdspil bestående af 3 spillere på hvert hold. Der spilles stableford med fuldt HCP. På hul 1-6 tæller den bedste score. På hul 7-12 tæller de 2 bedste scores. På hul 13-18 tæller alle 3 scores. Der føres og afleveres kun 1 scorekort pr. hold. De tællende scores på holdet lægges sammen til sidst og skrives i øverste højre hjørne.

“Bonus-bold”

Den røde bold (som vi har valgt at kalde BONUSBOLD)

En match der spilles som holdspil bestående af 2, 3 eller 4 personer.

Der spilles normal individuel stableford.

Første hul spiller den spiller, der har det højeste spille handicap bonusbold. De points, der scores med bonusbolden skal så fordobles (ved 1 point giver det i stedet 2 point, ved 2 points, giver det 4 point, 3 point giver 6 point osv.). Alle andre i samme bold (hold) spiller med deres egne bolde og får normale scores som sædvanlig i stableford.

Andet hul spiller den spiller, der har det næsthøjeste spille handicap, bonusbolden og spiller hullet ligesom spilleren foran har spillet og får ligeledes dobbelt points.

Tredje hul spiller den spiller med laveste handicap bonusbold lige som på de første huller således, at bonusbolden hele tiden skifter spiller hele runden ud.Må en spiller samle sin egen bold op undervejs bliver det 0 point på det pågældende hul. Øvrige spillere på holdet spiller deres egen bold og får scores til holdet som sædvanlig i stableford.

Holdscoren tælles sammen og det højeste antal point vil herefter være det vindende hold.Scramble

Kaldes også “Texas Scramble”. Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv.

Norsk stableford.Der spilles efter normale Stableford-regler, dog skal hver spiller kaste bolden èn gang pr. hul. Kommer man i hul uden at have brugt sit kast, tildeles han/hun 2 strafslag. Kastet gælder ikke som et slag .

Four-ball.Kaldes ofte fejlagtigt Best-ball.For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Alle fire spiller deres egen bold. Den bedste score på hver side tæller som holdets score. Kan også spilles som en Four-ball aggregate. Her tæller begge spilleres score på hvert hul.

Foursome.

For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Afgørelse 29-1/3 Hvem spiller provisorisk bold i foursome

Spørgsmål: A og B er partnere i en foursome. A spiller fra teestedet, og der er tvivl, om bolden er out of bounds. De beslutter at spille en provisorisk bold. Hvem spiller den?
Svar: Den provisoriske bold spilles af B.
Kommentar: Hvis A og B spiller fra forskellige teesteder, skal B spille den provisoriske bold fra A’s teested. ow.

Greensome.

Lige som foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Seniorklubbens modificerede greensome.Spillehandicappet udregnes som et gennemsnit af de 2 spilleres antal tildelte slag.Præcisering af reglerne i forskellige situationer:

Greensome er en variant af Foursome. (Regel 29). Kan både spilles som hulspil og slagspil (stableford)

Begge spillere slår ud fra teestedet og herefter vælges hvilken bold, der skal spilles videre med. Når man har valgt en bold (den anden spillers bold samles op), skiftes man til at slå. Den spiller, hvis drive ikke blev valgt slår 2. slaget og så fremdeles indtil bolden er i hul.

Hvis begge spillere driver boldene out of bounds eller på anden måde er tabt, må kun en af spillerne drive om. Partnerne bestemmer selv hvem der skal slå, og vedkommende skal slå fra partnerens teested, hvilket er værd at huske på, hvis det er en kvinde og en mand, der er partnere, og spiller fra hvert deres teested.

Hvis begge spilleres drives slås i en vandhazard er proceduren stort set den samme: Man vælger, hvilken bold, der skal spilles videre med, og partneren dropper og spiller videre med den droppede bold.

En evt. provisorisk bold skal slås af partneren, som altså også skal slå, hvis den oprindelige bold findes.

Et eksempel: Slår spiller nr. 1 bolden i vandet, eller erklærer han en bold uspillelig etc., så skal spiller nr. 2 slå det næste slag. Man lægger så straffeslaget til, når hullet er færdigspillet.

Straffeslag påvirker ikke spillerækkefølgen. 

(29-1).Hvis en spiller slår, når hans partner skulle have slået, taber hans side hullet i hulspil (29-2). I slagspil får siden to straffeslag, og man skal gå tilbage og slå om fra det sted, hvorfra siden første gang spillede i forkert rækkefølge. Hvis siden udfører et slag fra det næste teested uden først at rette fejlen bliver siden diskvalificeret. (29-3). Så det er altså vigtigt, at holde styr på straffeslagene og ikke lade dem få indflydelse på spillerækkefølgen.


 

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub