top

Referat af bestyrelsesmøde 29 november 2021

TIL STEDE:Birgitte,Mette,Ina,Birthe og Susanne.

REFERENT:Susanne

 1. KONSTITUERING

Formand: Mette.

 • Næstformand Ina.
 • Kasserer Ina.

2. ANSVARSOMRÅDER

 • REFERATER Susanne. Referater sendes til alle, der har ca. 1 døgn til at gøre indsigelser, herefter lægger Ina referatet ud på hjemmesiden .
 • HJEMMESIDEN Ina
 • SOMMERKALENDER Ina
 • GOLFBOX- OPSÆTNING AF SPILLEDAGE Birthe og Birgitte. Alle matcher, hvor der er spisning skal tilmeldes i GolfBox. Der sættes hyperlink ind til matcher i andre klubber. Vi tager senere stilling til om alle tirsdage skal lægges ind i GolfBox .
 • GOLFBOX INDTASTNING AF SCOREKORT. Birgitte, Birthe og Susanne. Birthe finder en, der kan undervise os. Mette, Birthe, Susanne og Birgitte deltager i undervisningen. Scorekortene skal tastes indenfor 2 døgn, og eftermiddagsdamerne kan evt. sende billeder af deres scorekort.
 • GOLFBOX - OPDATERING AF MEDLEMSLISTE Ina
 • GOLFBOX -OPDATERING AF STILLINGEN PÅ HJEMMESIDEN-GOOGLEDREV. Birthe og Mette er back-up. Dette kan kun gøres fra en PC. Der noteres ligeledes nærmest hul og Birdies.
 • LÅSNING AF SPILLETIDER PÅ GOLFBOX Mette er tovholder og drøfter det med Brinnie.
 • MIDDAGE, VALG AF MAD OG AFTALER MED BRINNIE. Mette.
 • PRÆMIER,INDKØB OG OVERRÆKKELSE Mette, Birgitte og Susanne. Gaverne kan evt. købes på en gang i starten af året.
 • ENDAGSTURE Susanne. Møn, Sydsjælland og Næstved har været nævnt.  Susanne indhenter tilbud fra disse klubber.
 • 2-DAGES TUR. Birthe og Birgitte. Det er ikke muligt at bo på Hotel Comwell i år, da det renoveres. Birthe og Birgitte finder alternativer.
 • ØKONOMI Ina
 • INFO /RYKKERE TIL SPILLERNE PÅ GOLFBOX. Susanne
 • KONTAKT TIL KLUBBEN, ANDRE KLUBBER I KLUBBEN OG ANDRE KLUBBER. Mette

3.EVENTUELT

 • Flere medlemmer? Alle kvindelige spilere i klubben inviteres til infomøde , og når vi møder damer, der ikke er medlem af dameklubben, gør vi reklame for klubben
 • Al info til medlemmerne går via GolfBox

4.PUNKTER TIL NÆSTE MØDE

 • Vi skal drøfte om antallet og hyppigheden af præmier skal ændres, og om f.eks højeste score i måneden også skal udløse en præmie.
 • SOMMERPROGRAMMET. Kan vi finde andre sjove spilleformer? Spil af par 3 -banen ? Ina laver forslag til sommerprogram.

Venskabsmatchen er i år den 21/6 kl. 15 i Marielyst.

Bestyrelsesmatchen er i Halsted, der er endnu ingen dato.

MDS - matchen arrangeres i år af seniorerne, ingen dato endnu.

NÆSTE MØDE: 10/1-22 kl.19 hos Birthe.

 

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2022 Falster Golfklub