top

 
Banestatus Juni 2024

Banen er helt perfekt. 

Kom og oplev vores dejlige bane.

Mangler banestatus?

Er vi ikke helt opdateret her, så besøg os på vores Facebook side.

Tryk på logo.


Banestatus januar 2024 

Efter meget vand, sne og is. Er alle 18 huller og par 3 bane lukket for spil.

Ny status følger uge 3


Banestatus september 2023 

ORIENTERING TIL BANEARBEJDE SEPTEMBER 2023– MAJ 2024 

 Der sker i øjeblikket en hel masse på banen og i de tilstødende skove og lunde. 

 Formålet er primært at udtynde i træer omkring tees og greens, så der kommer mere lys og luft til disse. 

 Det vil medvirke bedre vækst af græsset og hurtigere tørretid efter regn. 

Samtidig giver det også golfspillerne mulighed for at se ud på andre golfhuller. 

Endeligt er det et ønske fra mange at fremhæve de store gamle træer, som vi har overalt på golfbanen. 

 Nogle af vores teesteder trænger til renovering, hvilket er påbegyndt. I år bliver det tees på hul 6, 7, 11, 15 og 18. 

De bliver rettet op og tilsået. De genåbnes omkring 1. maj 2024. Der vil løbende blive etableret alternative teesteder. 

 Vi tromler en del fairways og rough for at gøre de områder mere jævne. Der vil pletvis blive fyldt jord på, hvor det synes nødvendigt og derefter oversået. Nogle områder vil blive markeret med blå pæle. 

 Til vinter vil en del af lundene blive tyndet for især birketræer for at give mere lys til de mange egetræer. 

Samtidig vil der blive fjernet nogle store bøgetræer, som enten er tørre i toppen eller giver megen skygge på greens. 

 Der arbejdes i næste uge på at etablere nogle gode vintertees og vintergreens til brug senere på sæsonen, som lige nu vil blive gødsket og oversået med græs. 

Billedet er teestedet på hul 18


Banestatus midt maj 2023 

Hul 5 er åben for normal spil igen. 

Fra nu af vil hul 5 spilles som det skal, der vil i en periode være en midlertidig lejeforbedring.

Når bolden ligger i en del af det generelle område, både i rough og på fairway eller lavere. Der må tages lempelse uden straf og bolden placeres på græs indenfor en kølle, ikke nærmere hullet.

info@falster-golfklub.dk

Banestatus maj 2023 

Det går fremad med væksten i de berørte områder. Der krydses alt hvad der kan for at vi igen kan åbne hul 5 op til at være det par 4 hul vi mangler. Vi har fortsat midlertidig ændre hul 5 fra normalt at være et par 4 til at være par 3, indtil fairways igen er spilbar. Der vil være fridrop i jordområder på både 4-5-6 og 7. Og der er sat blå pæle op for at synliggøre området på hul 6. Den beslutning gør, at man igen kan spille videre på hul 6 og vi igen har 18 huller i starten af april. Når vi midlertidigt ændrer parret på hul 5, kan der stadig spilles en tællende runde på 18 huller. Man spiller ikke hul 5 normalt derfor noteres der en netto score på kortet (par 4+ tildelte slag på hullet) Hvilket vil sige at man får 2 point på hullet. 

 Skulle der være nogen spørgsmål kontakt os på 

info@falster-golfklub.dk

Banestatus marts 2023 

 Vi kan så småt begynde at se nogen fremgang i væksten af græs på de berørte områder, men der er stadig behov får en del varme timer endnu. Der er stadig udfordringer på hul 5, derfor har vi besluttet at midlertidig ændre hullet fra normalt at være et par 4 til at være par 3, indtil fairways igen er spilbar. Der vil være fridrop i jordområder på både 4-5-6 og 7. Og der er sat blå pæle op for at synliggøre området på hul 6. Den beslutning gør, at man igen kan spille videre på hul 6 og vi igen har 18 huller i starten af april. Når vi midlertidigt ændrer parret på hul 5, kan der stadig spilles en tællende runde på 18 huller. Man spiller ikke hul 5 normalt derfor noteres der en netto score på kortet (par 4+ tildelte slag på hullet) Hvilket vil sige at man får 2 point på hullet. 


Banestatus 2023 

I efterår/vinteren 2022 begyndte vi på at udbedre fairways på hul 4 - 5 - 6 og 7. Det er gjort for at vi får en mere jævn overflade efter en del slid gennem årene. Der blev gået flittigt til værks og ny græs er blevet sået. Grunden til projektet er, der på hul 5 og 6 var kommet fordybninger på fairway som gjorde det svært at vedligeholde, slå græs og ikke mindst spille. Det er vigtigt for Falster golfklub at både medlemmer og vore gæster for det bedste omstændigheder på vores skønne skovbane. I reparationsperioden vil hul 5 og 6 være lukket for spil.


 

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub