top

Referat af bestyrelsesmøde 9 juni 2021

Bestyrelsesmøde i Dameklubben  d. 9 juni 2021

Ina var vært og Charlotte, Birthe, Birgitte og undertegnede deltog 

 1. Referat fra 6/5 godkendt 

 2. Siden sidst: Spilledag for alle damer d 18/5 var en hyggelig dag. Der var nogle misforståelser vedr. informationen, vi må blive mere præcise. 

Dameturen til Rudkøbing var vellykket, dameklubben betalte færgebilletter. 

 3. Vi er nu 23 medlemmer i Dameklubben 

 4. Der er 10 tilmeldt til venskabsmatch i Maribo (Birgitte medbringer fuglen). 

 6/7 er der Holdspil kl 14 med efterfølgende spisning. Tilmelding på GolfBox senest 3/7 - Mette bestiller mad og Ina og Mette er “startere” 

 13/7 er der tur til Marielyst. Tilmelding på GolfBox senest 9/7. Mette tjekker op på det. Dameklubber giver smørrebrød og Vibeke bestiller hos Brinnie. Charlotte er “ starter”. 

 Nyhedsbrev til Dameklubben sidst i juni (Mette og Vibeke) 

 5. Eventuelt. Fremover skal der afleveres 1 scorekort pr spiller. Informationsbrev vedr. link til online tilmelding - Charlotte ? 

 Næste møde 26/7 kl 19.00 hos Charlotte 

 Ref. Vibeke